Dana dan kemudahan pembiayaan melebihi RM600 juta perkasakan pembangunan dan kesejahteraan Bumiputera di Sabah